NH – KLORNA OTOPINA 12KG

NH – KLORNA OTOPINA je tekućina koja uklanja miris truljenja, koji se razvija u vodi automatskih autopraonica, separatorima vode i sustavima za reciklažu vode.

PREPORUČENA DOZA: reciklatori / separatori: upotrijebiti između 0.1 i 0.2% NH na početku tretmana, kasnije smanjiti i dozirati prema potrebi.
Za profesionalnu upotrebu.

NH - KLORNA OTOPINA 12KG